تعرفه خطوط اختصاصی کاربران

خطوط پیامکی مختلف چه تفاوتی دارند ؟


شماره های 1000 و 2000 و 3000 و 5000 و ثابت که همگی در سامانه آرانکو قابل استفاده است از طرف مخابرات به اپراتور های مختلف تخصیص داده شده است و تفاوت خطوط در اپراتور ارائه دهنده و سیاست کاری آ نها می باشد.
به طور کلی از اصلی ترین تفاوت های اپراتور های مختلف میتوان به سرعت ارسال، نحوه ارائه خطوط اختصاصی، دریافت دلیوری و بازگشت هزینه پیامک های ناموفق اشاره نمود .


  • امکان ارسال تکی از خطوط
  • ارسال بالک
  • بازگشت هزینه ارسال نشده ها
  • دریافت گزارش تحویل
  • ثبت سریع و آسان
  • ارائه خطوط اختصاصی رند، نیمه رند و ...
  • سرعت بالای ارسال
  • امکان دریافت پیامک

خطوط عمومی


هدیه آرانکو به تمامی مشتریان ، مجموعه ای از خطوط عمومی بسیار رند می باشد که می توانند از این خطوط برای ارسال های انبوه خود استفاده نمایند.

خطوط اختصاصی


تمامی پنل ها امکان سفارش شماره از اپراتور ها را دارا هستند. خطوط اختصاصی علاوه بر قابلیت ارسال پیامک تکی و انبوه ، قابلیت دریافت پیامک را نیز دارند و به این طریق می توان از بسیاری از امکانات بی نظیر سامانه نظیر منشی پیامک ، تحلیلگر، کد خوان و ....... استفاده و بهره برداری نمود.
قیمت شماره های زیر به تومان می باشد.

کاربری


تعرفه خطوط اختصاصی 1000


ردیف

نمونه شماره

تعداد ارقام

غیرسفارشی

سفارشی

1

1000XXXXXXXXXX

14

135,000

300,000

2

1000XXXXXXXXX

13

350,000

700,000

3

1000XXXXXXXX

12

700,000

1,400,000

4

1000XXXXXXX

11

1,400,000

2,700,000

5

1000XXXXXX

10

1,800,000

4,000,000

6

1000XXXXX

9

2,500,000

5,000,000

7

1000XXXX

8

3,500,000

7,000,000

8

1000XXX

7

35,000,000

35,000,000

9

1000XX

6

60,000,000

60,000,000

تعرفه خطوط اختصاصی 3000


ردیف

نمونه شماره

تعداد ارقام

غیرسفارشی

1

3000XXXXXXXXXX

14

150,000

2

3000XXXXXXXX

12

900,000

3

3000XXXXXX

10

1,000,000

4

3000XXXXX

9

استعلام شود

5

3000XXXX

8

استعلام شود

تعرفه خطوط اختصاصی 2000


ردیف

تعداد ارقام

غیرسفارشی

سفارشی غیر رند

سفارشی نیمه رند

سفارشی رند

سفارشی خیلی رند

1

12

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

استعلام شود

2

10

4,000,000

5,000,000

7,000,000

10,000,000

استعلام شود

3

9

7,000,000

8,000,000

10,000,000

15,000,000

استعلام شود

4

8

12,000,000

14,000,000

16,000,000

25,000,000

استعلام شود

تعرفه خطوط اختصاصی خط ثابت


ردیف

نمونه شماره

تعداد ارقام

قیمت

1

021XXXXXXXX

10

500.000

2

026XXXXXXXX

10

500.000

3

021XXXXX

7

2.500.000

4

026XXXXX

7

2.500.000

5

021XXXX

6

3,000,000

تعرفه خطوط اختصاصی 5000

قیمت خطوط اختصاصی 5000 باید توسط اپراتور استعلام گردد.

تعرفه خطوط اختصاصی شماره های اختصاصی غیرمتناظر

قیمت خطوط اختصاصی غیرمتناظر با تلفن ثابت (21000) باید توسط اوپراتور استعلام گردد.

سامانه همراه آرانکو

با نصب نرم افزار سامانه همراه آرانکو بر روی دستگاه اندرویدی میتوانید ارسال های خود را هر چه سریعتر و بدون ورود به سایت انجام دهید.