غیر فعال کردن اعلان آپدیت ویندوز در آنتی ویروس نود 32

غیر فعال کردن اعلان آپدیت ویندوز در آنتی ویروس نود 32

غیر فعال کردن اعلان آپدیت ویندوز آنتی ویروس نود 32